ການລົງທະບຽນເຫດການ

ວັນຈັນ, ຕຸລາ 12, 2020 - ວັນພະຫັດ, ຕຸລາ 15, 2020

8: 00am-5: 00pm

ກອງປະຊຸມ Bentley ໃນໂຄງປະກອບພື້ນຖານໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ 2019 ແມ່ນການຮ່ວມມືລະດັບໂລກຂອງຜູ້ບໍລິຫານຊັ້ນນໍາໃນໂລກຂອງການອອກແບບພື້ນຖານການກໍ່ສ້າງແລະການດໍາເນີນງານ.

ສະຖານທີ່ເຫດການ


Vancouver

ຄ່າທໍານຽມເຫດການ

ອອນໄລນ໌